Tálín - triatlon - 6.7
Holubov - triatlon - 22.6
Putim - triatlon (duatlon) - 25.5
Dubné - duatlon - 21.4
© 2005 - 2019 Šumavský Triatlon | Mapa webu | Vzhled pro tisk | HTML 5 | CSS | Created by B. Eninger